212 386 5575
Free call

Szafy sterownicze – zastosowanie

Sposobem na uporządkowanie zróżnicowanej i dosyć skomplikowanej aparatury różnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych, elektromechanicznych i programowalnych są szafy sterownicze ogólnego zastosowania. Szafę sterowniczą (na którą składa się rozdzielnica i sterownica niskonapięciowa) tworzy co najmniej jeden łącznik niskonapięciowy, który współpracuje z wyposażeniem sterowniczym, pomiarowym, zabezpieczającym, sygnalizującym i regulującym, wszystkie wewnętrzne połączenia elektryczne, mechaniczne, a także części konstrukcyjne. Takie obudowy sterownicze różnią się między sobą pod względem funkcjonalności oraz parametrów elektrycznych (napięcia, prądu, mocy).

Obecnie szafy elektryczne najczęściej produkowane są w postaci rozdzielnic modułowych. Ponieważ rozdzielnice elektryczne mogą występować w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i sposobach wykonania osłon części, które są pod napięciem, to można je zaklasyfikować do różnych grup urządzeń.

I tak, mając na uwadze przeznaczenie oraz miejsce stosowania, wyróżnia się rozdzielnice:

  • mieszkaniowe,
  • przemysłowe,
  • budowlane oraz słupowe,
  • energetyczno  -dystrybucyjne.

Z kolei ze względu na pełnioną funkcję w sieci dystrybucyjnej rozdzielnice elektryczne dzielą się na: główne, oddziałowe i manewrowo-stycznikowe.

Jeśli zaś uwzględnimy zasady konstrukcji to możemy wyróżnić rozdzielnice  tablicowe, skrzynkowe oraz szafowe.

Rozdzielnice tablicowe przeznaczone są na niewielki prąd (nieprzekraczający wartości 50 A). Instaluje się je w obiektach mieszalnych, sklepach, szkołach itp.

Rozdzielnice skrzynkowe przeznaczone są na większe wartości prądu niż tablicowe. Najczęściej stosuje się je w budynkach przemysłowych i stacjach elektroenergetycznych.

Rozdzielnice szafowe przeznaczone są na największe prądy obciążenia (od kilkuset do kilku tysięcy A), sięga się po nie wówczas, gdy nie jest możliwe zastosowanie rozdzielnic skrzynkowych.

Szafy sterownicze – parametry

Aparatura w szafach sterowniczych montowana jest w postaci modułów stacjonarnych bądź wysuwanych o sprecyzowanych wymiarach (możliwe jest zastosowanie w jednej szafie obu tych rozwiązań).  Generalnie jednak lepsze parametry funkcjonalne rozdzielnice mają przy zastosowaniu modułów wysuwanych, ponieważ dzięki nim możliwa jest np. wymiana modułów pod napięciem, ochrona przed porażeniem prądem bez potrzeby stosowania dodatkowych systemów blokad i osłon czy testowanie układów sterowniczych.

Szafy sterownicze mogą występować w różnych rozmiarach, zaś ich wielkość powinna być dobrana do specyfiki instalacji. Warto zatem zwrócić uwagę na ich szerokość, wysokość, głębokość obudowy, a także sposób i miejsce montażu. Obudowy rozdzielcze mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.  Mogą być instalowane natynkowo bądź podtynkowo. Dlatego też ważne jest z jakiego tworzywa zostały one wykonane. Najczęściej szafy wykonywane są ze stali, blachy ocynkowanej lub też ze stali nierdzewnej, przy czym szafy stalowe nierdzewne mają znacznie lepsze parametry techniczne, chociażby dlatego że są odporniejsze na działanie warunków atmosferycznych (m.in. na działanie wysokich i niskich temperatur oraz podwyższoną wilgotność) oraz na korozję.

Rozdzielnica elektryczna – gdzie najlepiej ją zamontować?

Ponieważ rozdzielnice elektryczne zawierają aparaty łączące i chroniące obwody elektryczne oraz urządzenia sterownicze to montowane powinny być w wolnym i łatwym dostępie. Najczęściej umieszcza się je w pomieszczeniach gospodarczych bądź przy wyjściu z budynku. Pomieszczenie, w którym zostaną ulokowane powinno być suche (należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od rur wodociągowych i gazowych) i ogrzewane, z podłogą, wykonaną z nieprzewodzący materiałów.

W przypadku sytuacji kryzysowej istotny jest bezpieczny i niczym nieograniczony dostępów do szafy sterowniczej, dlatego zawsze należy umieszczać ją w wygodnym i łatwo dostępnym miejscu.

Jeśli rozdzielnia będzie instalowana na zewnątrz lub w kotłowni, należy wybrać taką z obudową o zwiększonej ochronie przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.